top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

LASKAVÉ RODIČOVSTVÍ

Podpůrná skupina pro rodiče s Pavlem Polákem

  • Zahájeno 17. 5.
  • 1 850 českých korun
  • LitoHUB - Mírové náměstí 36

Popis služby

Abychom mohli projevit laskavost, pochopení a respekt vůči svým dětem, potřebujeme si nejdříve položit otázku zda tyto kvality projevuji sám k sobě. A jak na to? Každé dva týdny se budeme setkávat v otevřené skupině, pro muže i ženy, kteří aktuálně řeší krátkodobé či dlouhodobé vztahové obtíže se svými dětmi, jejich chování a zajímá je reálná cesta, jak situaci porozumět, změnit a u toho zároveň efektivně zacházet se svou životní energií. Skupina má za cíl získat dostatek vlastní prožitkové zkušenosti z vašich reálných situací a nalézt tak konkrétní odpověď na váš vlastní příběh. Budete moci získat jednoduše a rychle prožitky, která vás intuitivně navedou ke změně, a nebude nutné se držet teoretických pouček, které nevedou ke stabilnímu řešení a často jsou spíše zdrojem ještě většího zatížení rodiče. Na příběhy budeme nahlížet systemickým pohledem, který přináší změnu a rozšíření pohledu na situaci a může docházet k úlevě. V příběhu budeme také nacházet sami sebe, z pohledu vlastních emocí, jak souvisí se situací, a setkáte se s technikami, které umožňují emocionální hojivou proměnu, integraci a přijetí témat a novou orientaci ve vlastním prožívání. Sdílení v kruhu Emocionální hojivé změny Kreativní formy práce s příběhem Osvojení technik pro práci s emocemi Nástroje vztahové komunikace Prvky terapie v přírodě Získáte mnoho informací a sebezkušenosti o tom co se v mezilidských vztazích odehrává a co a jak ovlivňuje jejich kvalitu. 17.5., 31.5., 14.6.,28.6. v LitoHUBu Registrujte se ZDE Cena celkem 1850,- nebo 600,- setkání Pavel Polák, terapie@pavelpolak.cz, 77606312 “Jako terapeut a kouč se věnuji jednotlivcům, párům, skupinám a rodičům s dětmi. Tato naplňující práce je i pro mě samotného dalším zdrojem inspirace, která mě přirozeně vede k neustálému a nekončícímu seberozvoji a nabídky služeb, které vám mohu nabízet. A právě proto je improvizace a kreativita mou důležitou hodnotou. V terapiích i koučincích využívám scéničnosti, ať už ve formě imaginativní, kde dochází k představování si příběhů nebo té v reálném světě, kde scénu utváří veškeré prvky okolního prostředí. (strom, hračka, nábytek atd.)“ Na začátku své cesty jsem využíval jen prostředí přírody, odtud název „Terapie v přírodě“, nicméně jsem si všímal významné důležitosti také vnitřních prostorů, mezi čtyřmi zdmi. Proto nyní není hlavním pilířem mé práce příroda, ač je stále velmi důležitá, ale jak jsem zmínil výše, scéničnost a integrace do různého prostředí.” https://www.pavelpolak.com/


Nadcházející služby


Kontaktní údaje

  • Mírové náměstí 36, Litomerice, Czechia

    00420725099916

    studionapahorku@gmail.com

bottom of page